دفتر مرکزی

  • كرج،بلوار چمران،جنب تالارتشریفات، مجتمع حسینی، واحد 9، کد پستی: 3158915636

  • 09122637174

  • 02632256721-2

  • 02632209408

  • 02632209416

  • info@ippeco.ir

نحوه همکاری (الزامی)

نام و نام خانوادگی (الزامی)

مدرک تحصیلی (الزامی)

تاریخ تولد (الزامی)

وضعیت تاهل (الزامی)

پست الکترونیکی (الزامی)

فعالیت درخواستی (الزامی)

سابقه کاری (الزامی)

شرح سوابق (الزامی)

آدرس (الزامی)

رزومه