مشاوره مدیریت

final

♦ خدمات مشاوره مدیریت

 

۱- مشاوره مدیریت در زمینه استقرار سیستم های مدیریتی شامل :

ISO 9001 ، OHSAS 18001( 2007 ) ، ISO 14001( 2004 ) ، HSE MS

 

۲- اخذ گواهینامه های سیستم های مدیریتی برای صنایع با همکاری C.B های معتبر .